Wat ís audience engagement nou eigenlijk?

Op zoek naar een betere term

Het publiek moet in het middelpunt van de journalistiek komen te staan. In De Nieuwe Lezer leg ik uit hoe iedereen op een redactie hier aan bij kan dragen.
“Fundamentally, people will use media that help them be who they want to be, do what they want to do, and showcase a version of who they are and of what they do that they like. “
- Rasmus Kleis Nielsen
Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen over of op deze nieuwsbrief? Mail!

Ik ben al een tijdje op zoek naar een betere, het liefst een Nederlandse term voor ‘audience engagement’. Ik ben namelijk, naar aanleiding van het lezersonderzoek, begonnen met het bundelen van de tijdloze informatie die ik in deze nieuwsbrief heb gedeeld in een soort wikipedia. En veel van die informatie gaat over ‘audience engagement’, maar ik merk dat deze term op zoveel manieren wordt gebruikt, dat ik er af en toe een beetje van in de war raak.

Je kunt ermee bedoelen: lezersinteractie, leesminuten, kliks of paginaweergaven. Facebook gebruikt de term engagement bijvoorbeeld om het succes van postjes in uit te drukken. En dat is in de verste verte niet wat ik ermee bedoel.

Maar wat betekent engagement dan eigenlijk? De verwarring wordt nog groter doordat je het kan hebben over de Engelse term of het Franse leenwoord. Ik begin even bij de Engelse term. In The Oxford Advanced Learning Dictionary staan liefst 5 betekenissen voor het woord engagement. De vierde past goed bij wat ik voor ogen heb.

Being involved 4 [U] ~ (with sb/sth) (formal) being involved with sb/sth in an attempt to understand them/it: Her views are based on years of engagement with the problems of the inner city.

Dat bevalt me wel: betrokken zijn en streven naar wederzijds begrip, want audience engagement is in mijn woordenboek veel meer een paraplu-begrip. Bovendien sluit dit goed aan bij de betekenis an het Franse leenwoord: betrokkenheid bij eigentijdse problemen (aldus De Grote Prisma).

Zo is engagement dus iets waar je naar streeft. En om weer even de link met de journalistiek te leggen, is het alles wat je doet om ervoor te zorgen dat redactie en publiek nader tot elkaar komen. Dus daar valt lezersinteractie onder, maar bijvoorbeeld ook transparantie. Jennifer Brandel, de oprichter van Hearken, definieert engagement als volgt:

“Engagement happens when members of the public are responsive to newsrooms, and newsrooms are in turn responsive to members of the public.

It’s a feedback loop.”

We kunnen dus wel stellen dat engagement in deze zin van het woord gaat om betrokkenheid. Maar betrokkenheidsjournalistiek bekt niet zo lekker, als je het mij vraagt. Bovendien, lijkt het nu op een volgende journalistieke stroming en het gaat mij om het vergroten van de wederzijdse betrokkenheid.

Ik heb er een week op lopen broeden, maar tot een nieuwe term ben ik nog niet gekomen. Als bij een van jullie het muntje wel valt na het lezen van deze nieuwsbrief hoor ik het graag!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 april!


🔖 Vorige edities van De Nieuwe Lezer

🕵🏻‍♀️ Welke rol speelt ‘de journalist’ in het theater des leven?

🔥 Nieuws! En wat mooie stukken die zijn blijven liggen

🦠 Toen de lockdown nog gezellig was